องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โทรศัพท์ : 039-520988 โทรสาร : 039-523319-20

LINE อบต. วังกระแจะ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 416
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างทำป้ายโครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างแบ็คโฮลจำกัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ และขนย้ายวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยสิรินัดดา หมู่ที่ 5 บ้านสระอินทนิน และฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยพัฒนาการ 1 หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างปรับปรุงปละต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างก่อสร้างวางท่อน้ำดิบเพื่อกลุ่มผู้ใช้น้ำวังหิน ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างก่อสร้างวางท่อน้ำดิบเพื่อกลุ่มผู้ใช้น้ำวังกระแจะ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยวิสุทธิแพทย์ หมู่ที่ 2, ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.แบบเปิดข้างศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 และฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยแจะ หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก รหัสสายทาง ตร.ถ.34-009 จากสายโรงยาง - ห้วงไทรรัตน์ ถึงสายโรงยาง - ห้วงไทรรัตน์ บ้านท้ายวัง หมู่ที่ 6 ตำบลวังกระแจะ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างติดตั้งป้ายชื่อซอย จำนวน 18 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
1625158800 ผู้บริหารองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คำสั่ง/ประกาศ
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
รายงานผลการดำเนินงาน
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี