องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โทรศัพท์ : 039-520988 โทรสาร : 039-523319-20

LINE อบต. วังกระแจะ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 487
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางสาวปรัชญา สมบัติบูรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
นางสาวปรัชญา สมบัติบูรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
นางวรรณภา อยู่หลง
นักพัฒนาชุมชน
นางวรรณภา อยู่หลง
นักพัฒนาชุมชน
นายอรรคดนัย เผือกผกา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายอรรคดนัย เผือกผกา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายคมสัน แพทย์มงคล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายคมสัน แพทย์มงคล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คำสั่ง/ประกาศ
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
รายงานผลการดำเนินงาน
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี