องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
camera_alt ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
อบต.วังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 จากสำนักงานสถิติจังวัดตราด [19 พฤษภาคม 2565]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [26 เมษายน 2565]
ประชาสัมพันธ์การแก้ปัญหาการถอดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยการเผา [22 เมษายน 2565]
ประชาสัมพันธ์ กำหนดเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 [18 เมษายน 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะขอประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง ห้ามเผาไร่ นา ขยะ และการเผาในที่โล่งทุกประเภท โดยเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดตราด [8 ธันวาคม 2564]
ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) [29 กันยายน 2564]
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1