องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โทรศัพท์ : 039-520988 โทรสาร : 039-523319-20

LINE อบต. วังกระแจะ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 28
image กิจกรรมทั่วไป
การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย ระเบียบและวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุน ผู้สมัคร ผู้สนใจและบุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564
ในวันที่ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑ (ด่านเก่า ตราด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ กำนันตำบลวังกระแจะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่๘ พร้อมด้วยจิตอาสาตำบลวังกระแจะ...
การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
 
camera_alt ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะขอประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง ห้ามเผาไร่ นา ขยะ และการเผาในที่โล่งทุกประเภท โดยเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดตราด [8 ธันวาคม 2564]
ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) [29 กันยายน 2564]
 
folder ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
folder ประกาศราคากลาง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศราคากลางวางท่อน้ำดิบ ม.3, 4, 6, 10 grade
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศราคากลางวางท่อน้ำดิบเพื่อกลุ่มผู้ใช้น้ำวังกระแจะ หมู่ที่ 10, 11
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตร.ถ.34-009 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ
thumb_up facebook อบต.วังกระแจะ
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายกนก ใจรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
นายกนก ใจรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คำสั่ง/ประกาศ
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
รายงานผลการดำเนินงาน
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

public หนังสือราชการกรมฯ


ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ