องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
LINE อบต. วังกระแจะ

สถิติ sitemap
วันนี้ 41
สัปดาห์นี้4,470
เดือนนี้13,351
ปีนี้160,212
ทั้งหมด304,403

image กิจกรรมทั่วไป
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ร่วมกับศูนย์จิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองตราด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ วัดบุปผาราม ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง...
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลังกระแจะ ได้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำสระสีเสียด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด...
ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาคลองบางพระ ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด
องค์การบริการส่วนตำบลวังกระแจะ ร่วมเดินขบวนงาน “วันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด” ประจำปี 2565 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดตราด
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาคลองบางพระ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และวันที่ 25 พ.ค. 65 เวลา 8.30 น. ณ อ่างเก็บน้ำสระสีเสียด
เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 อบต.วังกระแจะ ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 โดยมีนายกนก ใจรักษ์ นายก อบต.วังกระแจะ เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วยนางสาววัลรี กิจกูล...
วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันฉัตรมงคล) ณ ถนนเฉลิมพระเกียรติ...
การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย ระเบียบและวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุน ผู้สมัคร ผู้สนใจและบุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564
 
camera_alt ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์วันตับอักเสบโลกประจำปี ๒๕๖๕ ตามแนวคิด “Hepatitis B&C can’t wait : โรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ตรวจเร็ว รักษาเร็ว รอไม่ได้” [10 สิงหาคม 2565]
อบต.วังกระแจะ ขอประชาสัมพันธ์โครงการให้เกษตรกรหรือบุตรหลานเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ฝึกอบรมศิลปาชีพ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ [10 สิงหาคม 2565]
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ [10 สิงหาคม 2565]
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ [9 สิงหาคม 2565]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล (ร่าง) แผนบทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
ประกาศ "ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565" poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview73
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview187

folder ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยเจ้าสัว หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยมารวย หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาระกำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยสังข์เอียด หมู่ที่ ๕ บ้านสระอินทนิน และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยวรรณประสาร หมู่ที่ ๕ บ้านสระอินทนิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยทวนพัฒนา หมู่ที่ ๙ บ้านสวนใน และก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยหลังจวน ๒ หมู่ที่ ๑๒ บ้านราษฎร์สามัคคี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยตะบก ๒ หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยร่มสุขพัฒนา หมู่ที่ ๗ บ้านท่าประดู่ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview
folder ประกาศราคากลาง
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยเจ้าสัว หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยมารวย หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาระกำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. ถนนหนองบัว-ปลายคลอง หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยสังข์เอียด หมู่ที่ ๕ บ้านสระอินทนิน และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยวรรณประสาร หมู่ที่ ๕ บ้านสระอินทนิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบัวเขียว 3 หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพัฒนาการ 2/1 หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยทวนพัฒนา หมู่ที่ ๙ บ้านสวนใน และก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยหลังจวน ๒ หมู่ที่ ๑๒ บ้านราษฎร์สามัคคี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ
thumb_up facebook อบต.วังกระแจะ
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายกนก ใจรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
นายกนก ใจรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คำสั่ง/ประกาศ
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
รายงานผลการดำเนินงาน
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/08/2565
11/08/2565
​แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/08/2565
11/08/2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษา
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สบ.พถ.
11/08/2565
11/08/2565
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สถ. พ.ศ. 2566 - 2570
กสธ.
11/08/2565
11/08/2565
ขอความร่วมมือทางวิชาการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการระบบสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมให้กับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ)
กศ.
11/08/2565
11/08/2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการ
สน.บถ.
11/08/2565
11/08/2565
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)
[รายชื่อ]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ