องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
LINE อบต. วังกระแจะ

สถิติ sitemap
วันนี้ 197
เดือนนี้4,298
ปีนี้51,576
ทั้งหมด137,237

image กิจกรรมทั่วไป
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้จัดโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ...
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านท้ายวัง / รพ.สต.บ้านปลายคลอง / อสม. / ผู้ใหญ่บ้าน มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ 2565...
วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ โดยทำความสะอาดรอบสระสีเสียด
วันที่ 20 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและวัฒนธรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ...
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ณ.วัดบุปผาราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โครงการ“กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ. 2565”
วันที่ 7-8 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ร่วมกับโรงเรียนไทยสปาบูรพา จัดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีนายกนก ใจรักษ์ นายก...
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. อบต. วังกระแจะ ได้จัดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ร่วมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น"...
 
camera_alt ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) [22 พฤศจิกายน 2565]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยทองคำดี หมู่ที่ ๗ บ้านท่าประดู่ และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยพัฒนาการ ๒/๔ หมู่ที่๘ บ้านเนินตาแมว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [21 พฤศจิกายน 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2565 [16 พฤศจิกายน 2565]
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว (ฉบับที่ 2 ประจำปี 2566) งานพัฒนารายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง [16 พฤศจิกายน 2565]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล (ร่าง) แผนบทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview60
ประกาศ "ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565" poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview99
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview237

folder ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
insert_drive_file ประกาศ เรื่องแผนการซ่อมบำรุงรักษาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหนองแหน หมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู๋ grade
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนท่าเรือ - เนินตาแมว หมู่ที่ ๘ บ้านเนินตาแมว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยตรอกใน - ราษฎร์ร่วมใจ หมู่ที่ ๕ บ้านสระอินทนิน และก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบึงบอน หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยเจ้าสัว หมู่ที่ ๑ บ้านเกาะตะเคียน และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยมารวย หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาระกำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview1
folder ประกาศราคากลาง
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยรวมใจ หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยประยงค์ หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง grade
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ซอยเขาระกำ 1/1 หมู่ที่ 10 บ้านเขาระกำ
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแสบใจ 3/2 หมู่ที่ 12 บ้านราษฎร์สามัคคี grade
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยร่วมใจ 2 แยก 1 หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบุญอยู่ หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง grade
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหินเพลิง หมู่ที่ 11 บ้านหินเพลิง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ
thumb_up facebook อบต.วังกระแจะ
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายกนก ใจรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
นายกนก ใจรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คำสั่ง/ประกาศ
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
รายงานผลการดำเนินงาน
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
24/11/2565
24/11/2565
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค.
24/11/2565
24/11/2565
ประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กศ.
24/11/2565
24/11/2565
ผลการประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
[คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา รวม 5 ระดับชั้น]
[รายงานสรุปผลการประเมินคู่มือฯ]
สน.คท.
23/11/2565
24/11/2565
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
24/11/2565
24/11/2565
การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน (ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน)
กศ.
24/11/2565
24/11/2565
การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับสาระเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
[เอกสารแนบท้าย]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ