องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด


LINE อบต. วังกระแจะ

สถิติ sitemap
วันนี้ 57
สัปดาห์นี้1,617
เดือนนี้11,771
ปีนี้141,252
ทั้งหมด268,379

image กิจกรรมทั่วไป
เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 อบต.วังกระแจะ ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 โดยมีนายกนก ใจรักษ์ นายก อบต.วังกระแจะ เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วยนางสาววัลรี กิจกูล...
วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ได้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย (วันฉัตรมงคล) ณ ถนนเฉลิมพระเกียรติ...
การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย ระเบียบและวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุน ผู้สมัคร ผู้สนใจและบุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564
ในวันที่ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑ (ด่านเก่า ตราด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ กำนันตำบลวังกระแจะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่๘ พร้อมด้วยจิตอาสาตำบลวังกระแจะ...
การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
 
camera_alt ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
อบต.วังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 จากสำนักงานสถิติจังวัดตราด [19 พฤษภาคม 2565]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [26 เมษายน 2565]
ประชาสัมพันธ์การแก้ปัญหาการถอดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยการเผา [22 เมษายน 2565]
ประชาสัมพันธ์ กำหนดเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 [18 เมษายน 2565]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
folder ประกาศราคากลาง
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงและต่อเติมศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบัวตรี 1 หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเขาระกำ 6 หมู่ที่ 10 บ้านเขาระกำ
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยริมอ่าง 2 หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยป่าช้า หมู่ที่ 4 บ้านปลายคลอง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพัฒนาการ 1/2 หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเขาระกำ หมู่ที่ 10 บ้านเขาระกำ
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยตะบก ๒ หมู่ที่ ๖ บ้านท้ายวัง และก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยร่มสุขพัฒนา หมู่ที่ ๗ บ้านท่าประดู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ
thumb_up facebook อบต.วังกระแจะ
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายกนก ใจรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
นายกนก ใจรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คำสั่ง/ประกาศ
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
รายงานผลการดำเนินงาน
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ