องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
folder ข้อบัญญัติ อบต.
insert_drive_file ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ พ.ศ.๒๕๕๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการใช้อาคารสนามฟุตบอลในร่ม องค์การบริหารวังกระแจะ พ.ศ.๒๕๕๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ พ.ศ.๒๕๕๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ.๒๕๕๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง การใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๒ และ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file ประกาศราชกิจจานุเบกษา ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file ประกาศราชกิจจานุเบกษา ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะเรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1