ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข ๒๙๐๖ ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง