ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ บริเวณอ่างเก็บน้ำสระสีเสียด หมู่ ๓ บ้านป่าหมาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง