ชื่อเรื่อง : จ้างเช่าเหมาเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง