ชื่อเรื่อง : จ้างเช่าเครื่องปั่นไฟแบบอัตโนมัติพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง