ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิลโครงไม้ ติดข้างรถประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง