ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายติดตั้งพร้อมไฟส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง