องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ในวันที่ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑ (ด่านเก่า ตราด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ กำนันตำบลวังกระแจะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่๘ พร้อมด้วยจิตอาสาตำบลวังกระแจะ ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ และกำจัดขยะ เนื่องในวัน ”รักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ “ บริเวณถนนเนินตาแมว-ด่านเก่า หมูที่๘ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปากคลองบางพระ ป่าเกาะเจ้าและ ป่าเกาะลอย จังหวัดตราด
ผู้โพส : admin